โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ถนนพนังกั้นน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ : 042-431079 โทรสาร : 042-431079 email : webmaster@huaimong.com